Setka Cup 03/02 10:05 - Volodymyr Plishylo v Andrii Baklykov L 3-0
Setka Cup 03/02 08:35 - Andrii Baklykov v Serhii Rak L 1-3
Setka Cup 03/02 07:05 - Andrii Baklykov v Ivan Kozachuk L 1-3
Setka Cup 03/02 05:35 - Andrii Baklykov v Oleh Bindas W 3-2
Setka Cup 03/01 18:12 - Denys Pesternikov v Andrii Baklykov L 3-2
Setka Cup 03/01 17:35 - Serhii Rak v Andrii Baklykov L 3-1
Setka Cup 03/01 16:05 - Andrii Baklykov v Denys Pesternikov W 3-0
Setka Cup 03/01 14:35 - Andrii Baklykov v Ivan Kozachuk W 3-1
Setka Cup 03/01 13:05 - Andrii Baklykov v Oleh Bindas L 1-3
Setka Cup 03/01 02:30 - Andrii Baklykov v Ivan Kozachuk L 2-3
Setka Cup 03/01 01:30 - Andrii Baklykov v Serhii Rak L 1-3
Setka Cup 03/01 00:30 - Denys Pesternikov v Andrii Baklykov L 3-1
Setka Cup 02/29 23:30 - Andrii Baklykov v Denys Pesternikov L 2-3
Setka Cup 02/29 22:00 - Serhii Rak v Andrii Baklykov W 1-3
Setka Cup 02/29 21:30 - Ivan Kozachuk v Andrii Baklykov W 2-3
Setka Cup 02/24 10:05 - Andrii Baklykov v Ivan Kozachuk L 2-3
Setka Cup 02/24 09:05 - Andrii Baklykov v Nazarii Hrytsyienko W 3-2
Setka Cup 02/24 07:35 - Andrii Baklykov v Mykhailo Kistechko L 0-3
Setka Cup 02/24 06:35 - Andrii Baklykov v Andrii Zeniuk L 1-3
Setka Cup 02/23 18:50 - Andrii Baklykov v Nazarii Hrytsyienko W 3-0
Setka Cup 02/23 17:05 - Andrii Baklykov v Andrii Zeniuk L 2-3
Setka Cup 02/23 16:05 - Serhii Rak v Andrii Baklykov W 1-3
Setka Cup 02/23 15:05 - Nazarii Hrytsyienko v Andrii Baklykov L 3-0
Setka Cup 02/23 13:35 - Ivan Kozachuk v Andrii Baklykov W 2-3
Setka Cup 02/23 02:30 - Andrii Baklykov v Ivan Kozachuk L 2-3
Setka Cup 02/23 01:30 - Andrii Baklykov v Serhii Rak L 1-3
Setka Cup 02/23 00:30 - Andrii Zeniuk v Andrii Baklykov L 3-2
Setka Cup 02/22 23:30 - Andrii Baklykov v Andrii Zeniuk L 0-3
Setka Cup 02/22 22:00 - Serhii Rak v Andrii Baklykov L 3-1
Setka Cup 02/22 21:30 - Ivan Kozachuk v Andrii Baklykov L 3-0