Puneri Paltan

Kabaddi 10/06 15:00 - U.P. Yoddha v Puneri Paltan 43-39
Kabaddi 10/03 14:00 - Telugu Titans v Puneri Paltan 50-53
Kabaddi 09/29 14:00 - Puneri Paltan v Dabang Delhi K.C. 40-60
Kabaddi 09/25 15:00 - Jaipur Pink Panthers v Puneri Paltan 43-34
Kabaddi 09/20 15:00 - Puneri Paltan v Bengaluru Bulls 42-38
Kabaddi 09/18 15:00 - Puneri Paltan v Tamil Thalaivas 36-36
Kabaddi 09/15 15:00 - Puneri Paltan v Patna Pirates 33-55
Kabaddi 09/14 14:00 - Puneri Paltan v Gujarat Fortunegiants 43-33
Kabaddi 09/08 15:00 - Bengal Warriors v Puneri Paltan 42-39
Kabaddi 09/05 14:00 - Puneri Paltan v U Mumba 33-33
Kabaddi 09/02 14:00 - Puneri Paltan v Haryana Steelers 27-41
Kabaddi 08/30 14:00 - Telugu Titans v Puneri Paltan 27-34
Kabaddi 08/26 15:00 - U.P. Yoddha v Puneri Paltan 35-30
Kabaddi 08/21 14:00 - Puneri Paltan v Bengaluru Bulls 31-23
Kabaddi 08/18 15:00 - Tamil Thalaivas v Puneri Paltan 31-31
Kabaddi 08/15 14:00 - Jaipur Pink Panthers v Puneri Paltan 33-25
Kabaddi 08/10 15:00 - Puneri Paltan v Dabang Delhi K.C. 30-32
Kabaddi 08/05 15:00 - Gujarat Fortunegiants v Puneri Paltan 31-33
Kabaddi 08/04 15:00 - Patna Pirates v Puneri Paltan 20-41
Kabaddi 07/29 15:00 - Bengal Warriors v Puneri Paltan 43-23
Kabaddi 07/27 14:00 - U Mumba v Puneri Paltan 33-23
Kabaddi 07/22 15:00 - Puneri Paltan v Haryana Steelers 24-34
Kabaddi 12/21 15:30 - Puneri Paltan v Telugu Titans 35-20
Kabaddi 12/14 14:30 - Jaipur Pink Panthers v Puneri Paltan 36-23
Kabaddi 12/07 15:30 - Patna Pirates v Puneri Paltan 53-36
Kabaddi 12/02 15:30 - Dabang Delhi K.C. v Puneri Paltan 35-24
Kabaddi 11/29 14:30 - Puneri Paltan v Gujarat Fortunegiants 20-35
Kabaddi 11/28 14:30 - Haryana Steelers v Puneri Paltan 33-35
Kabaddi 11/23 15:30 - Jaipur Pink Panthers v Puneri Paltan 30-30
Kabaddi 11/17 14:30 - Puneri Paltan v Bengal Warriors 22-26