Pts

1 2 3 4
Sergiy Vedmid 11 11 4 11
Yan Zaharov 3 9 11 6