Pts

1 2 3 4 5
Ivan Moshkov 3 9 11 11 11
Dmitry Petrochenko 11 11 7 5 7