Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Kuzmenko 10 12 5 11 11
Mykola Zakladnyi 12 10 11 7 5