Pts

1 2 3 4 5
Dmitri Razinkov 11 8 10 5 0
Bogdan Grebenyuk 4 11 12 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 1 Race to 5 - Dmitri Razinkov
 • Game 1 Race to 7 - Dmitri Razinkov
 • Game 1 Race to 9 - Dmitri Razinkov
 • Game 1 - Dmitri Razinkov won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 2 Race to 5 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 2 Race to 7 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 2 Race to 9 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 2 - Bogdan Grebenyuk won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitri Razinkov
 • Game 3 Race to 5 - Dmitri Razinkov
 • Game 3 Race to 7 - Dmitri Razinkov
 • Game 3 Race to 9 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 3 - Bogdan Grebenyuk won 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 4 Race to 5 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 4 Race to 7 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 4 Race to 9 - Bogdan Grebenyuk
 • Game 4 - Bogdan Grebenyuk won 5-11