Pts

1 2
Iurtov A/Artemenko V 21 21
Borshchenko K/Maslakov B 19 15