Pts

1 2 3
Anton Starski 8 11 11
Valentin Gedz 11 13 13