Pts

1 2 3 4
Igor Kozhenkov 11 11 3 11
Sergey Kalenik 6 7 11 9