Events

 • Break 45
 • Frame Foul - Yes
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 7
 • Break 15
 • Break 5
 • Break 3
 • Break 22
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Yellow
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 55
 • Break 12
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 9
 • Break 16
 • Race to 30
 • Break 34
 • Break 8
 • Break 7
 • Frame Foul - Yes
 • Break 8
 • Break 6
 • Break 16
 • Break 18
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • First Colour Potted - Green
 • Break 4
 • Race to 30
 • Break 49
 • Break 12
 • Break 15
 • Break 8
 • Break 1
 • Last Points - Red
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 10
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 67
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Break 4
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 67
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Race to 30
 • Break 37
 • Break 24
 • Break 1
 • Break 16
 • Break 31
 • Last Points - Green
 • Frame Foul - No