Urawa – 12. jooks 2022-09-23 03:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Nereus Kazunori Sakai Kosuke Sakurai SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
2 2 Kashino Recovery Hirohito Noguchi Seiji Yamazaki SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
3 Kisegawa Shinobu Hasegawa Natsuka Kobayashi (4.0) SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
4 Ai Carnival K Okada Koshi Yoshidome SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
5 Maw Ko No Mitama Tomoyuki Fujihara Hiroto Ito SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
6 Summer Delight Eikichi Gobo Tetsuya Takahashi SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
7 4 Minevino Hirotsugu Ozawa Mai Fukuhara SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
8 Taikonen Takashi Mizuno Kosei Akimoto SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
9 Kinembi Kazuma Yabuguchi Dai Okada SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
10 1 Algol Takeshi Minowa Taito Mori SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
11 Fine Fan Satoshi Kokubo Yoichiro Muro (3.0) SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02
12 3 Yuyu Picnic Tamotsu Yokoyama Yoshimi Nakashima (4.0) SP
09/22 12:54
-
09/23 03:02