Pts

1 2
Norets O/Rastrosta D 15 16
Dudnyk V/Melnyk R 21 21