Pts

1 2 3
M.R/Kapila 18 21 21
Azriyn Ayub/Lim 21 17 15