Pts

1 2
Motuznyi M/Stepchenko M 15 13
Matsenko I/Babych Y 21 21