Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Mishakin 11 13 11 4 9
Maksim Dukhin 4 15 9 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Maksim Dukhin
 • Game 1 Race to 5 - Vladimir Mishakin
 • Game 1 - Vladimir Mishakin won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Vladimir Mishakin
 • Game 2 Race to 5 - Vladimir Mishakin
 • Game 2 - Maksim Dukhin won 13-15
 • Game 3 Race to 3 - Vladimir Mishakin
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Mishakin
 • Game 3 - Vladimir Mishakin won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Maksim Dukhin
 • Game 4 Race to 5 - Maksim Dukhin
 • Game 4 - Maksim Dukhin won 4-11
 • Game 5 Race to 3 - Vladimir Mishakin
 • Game 5 Race to 5 - Maksim Dukhin
 • Game 5 - Maksim Dukhin won 9-11