Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Dyakov 11 11 5 11 11
Evgeniy Treshchyov 13 8 11 9 1