LGD Gaming 0-2 JD Gaming 2022-01-18 09:00

Map 1

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
LGD Gaming 68.4k 8 1 2 1 0
JD Gaming 80k 25 9 5 1 1

Map 2

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
LGD Gaming 19.2k 13 6 2 1 0
JD Gaming 22.1k 18 8 4 1 1
LGD Gaming LGD Gaming   JD Gaming JD Gaming
8 8
Kills
25 25
-5 -5
Gold
-5 -5
11 Assists 72

Player statistics

Name (LGD Gaming) LevelK/D/AMinions
He Qiang 16 2/4/1 346
Xin-Yu Ji 18 1/3/3 340
Jia-Wei Fang //
Guo-Ji Chen 18 3/3/3 310
Zhiqiang Zhao 16 2/7/1 217
Jin-Shan Xie 13 0/8/3 30
Name (JD Gaming) LevelK/D/AMinions
Jia-Hao Bai 17 0/2/15 254
Jin-hyeok Seo 18 7/0/14 260
Yun-Feng Lou 16 0/3/22 20
Qi Ceng 18 9/2/8 349
Wang Jie 18 9/1/13 424
LGD Gaming LGD Gaming   JD Gaming JD Gaming
13 13
Kills
18 18
-5 -5
Gold
-5 -5
30 Assists 42

Player statistics

Name (LGD Gaming) LevelK/D/AMinions
He Qiang 17 5/2/3 403
Xin-Yu Ji 18 3/3/6 310
Jia-Wei Fang 18 2/2/5 343
Guo-Ji Chen //
Zhiqiang Zhao 16 3/6/9 188
Jin-Shan Xie 13 0/5/7 35
Name (JD Gaming) LevelK/D/AMinions
Jia-Hao Bai 18 2/3/5 334
Jin-hyeok Seo 16 2/4/11 213
Yun-Feng Lou 14 1/1/13 38
Qi Ceng 17 5/5/6 318
Wang Jie 18 8/0/7 443

Events

 • Map 1 - 00:00:55 - 1st Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 1 - 00:06:04 - 1st Dragon (ChemTech) - JD Gaming
 • Map 1 - 00:06:08 - 2nd Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 1 - 00:06:37 - 1st Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:08:33 - 2nd Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:08:53 - 1st Rift Herald Slain - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:11:24 - 2nd Dragon (Infernal) - JD Gaming
 • Map 1 - 00:11:27 - 3rd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:14:18 - 1st Tower - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:15:04 - 3rd Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:15:08 - 4th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:15:13 - 5th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:15:22 - 2nd Rift Herald Slain - JD Gaming
 • Map 1 - 00:15:43 - 2nd Tower - JD Gaming
 • Map 1 - 00:17:02 - Race to 5 Kills - JD Gaming
 • Map 1 - 00:17:02 - 6th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:17:20 - 3rd Dragon (Cloud) - JD Gaming
 • Map 1 - 00:17:24 - 4th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:19:11 - 7th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:22:35 - 8th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:22:38 - 9th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:22:56 - 4th Dragon (Cloud) - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:23:00 - 5th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:23:03 - 3rd Tower - JD Gaming
 • Map 1 - 00:24:37 - 10th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:24:40 - 11th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:27:30 - 12th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:28:01 - 5th Dragon (Cloud) - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:28:07 - 13th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:28:08 - 14th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:28:16 - Race to 10 Kills - JD Gaming
 • Map 1 - 00:28:16 - 15th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:28:27 - 4th Tower - JD Gaming
 • Map 1 - 00:28:40 - 6th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:28:49 - 16th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:28:54 - 17th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:28:55 - 18th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:28:59 - 19th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:29:27 - 1st Baron - JD Gaming
 • Map 1 - 00:30:42 - Race to 15 Kills - JD Gaming
 • Map 1 - 00:30:42 - 22nd Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:30:56 - Race to 15 Kills - JD Gaming
 • Map 1 - 00:30:56 - 22nd Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:33:02 - Race to 15 Kills - JD Gaming
 • Map 1 - 00:33:02 - 22nd Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:33:18 - 6th Dragon (Cloud) - JD Gaming
 • Map 1 - 00:33:21 - 7th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 1 - 00:33:48 - 5th Tower - JD Gaming
 • Map 1 - 00:33:51 - 6th Tower - JD Gaming
 • Map 1 - 00:34:41 - 23rd Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:34:50 - 24th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:35:04 - 25th Kill - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:35:26 - 2nd Baron Spawned
 • Map 1 - 00:35:39 - 27th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:36:51 - 2nd Baron - LGD Gaming
 • Map 1 - 00:36:57 - 27th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:39:03 - Race to 20 Kills - JD Gaming
 • Map 1 - 00:39:03 - 28th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:39:33 - 7th Dragon (Elder) - JD Gaming
 • Map 1 - 00:39:37 - 8th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 1 - 00:40:02 - 7th Tower - JD Gaming
 • Map 1 - 00:40:32 - 8th Tower - JD Gaming
 • Map 1 - 00:40:35 - 29th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:40:42 - 30th Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:40:44 - 1st Inhibitor - JD Gaming
 • Map 1 - 00:40:50 - 9th Tower - JD Gaming
 • Map 1 - 00:40:54 - 10th Tower - JD Gaming
 • Map 1 - 00:40:57 - 31st Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:41:04 - 32nd Kill - JD Gaming
 • Map 1 - 00:41:05 - Race to 25 Kills - JD Gaming
 • Map 1 - 00:41:05 - 33rd Kill - JD Gaming
 • Map 1 - Winner - JD Gaming
 • Map 2 - 00:00:54 - 1st Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 2 - 00:03:21 - 1st Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:03:46 - 2nd Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:03:47 - 3rd Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:05:43 - 4th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:06:54 - 1st Dragon (ChemTech) - JD Gaming
 • Map 2 - 00:06:57 - 2nd Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 2 - 00:07:50 - 5th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:08:34 - 1st Rift Herald Slain - JD Gaming
 • Map 2 - 00:12:13 - 6th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:12:16 - 7th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:13:26 - 1st Tower - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:13:42 - 2nd Dragon (Ocean) - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:14:49 - 2nd Rift Herald Slain - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:16:31 - 2nd Tower - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:17:04 - Race to 5 Kills - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:17:04 - 8th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:17:12 - 3rd Tower - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:17:16 - 4th Tower - JD Gaming
 • Map 2 - 00:18:27 - 9th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:18:50 - 3rd Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 2 - 00:18:54 - 3rd Dragon (Infernal) - JD Gaming
 • Map 2 - 00:19:03 - 4th Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 2 - 00:19:42 - 10th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:19:44 - 11th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:20:01 - 1st Baron Spawned
 • Map 2 - 00:20:36 - 12th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:21:35 - 13th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:22:19 - 14th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:24:03 - 4th Dragon (Infernal) - JD Gaming
 • Map 2 - 00:24:11 - 5th Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 2 - 00:24:22 - 5th Tower - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:26:12 - 6th Tower - JD Gaming
 • Map 2 - 00:26:14 - 7th Tower - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:26:30 - 8th Tower - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:28:07 - 1st Baron - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:28:11 - 15th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:28:13 - 16th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:28:26 - Race to 10 Kills - JD Gaming
 • Map 2 - 00:28:26 - 17th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:29:03 - 5th Dragon (Infernal) - JD Gaming
 • Map 2 - 00:29:06 - 6th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 2 - 00:29:14 - 18th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:31:20 - 9th Tower - JD Gaming
 • Map 2 - 00:32:28 - 10th Tower - JD Gaming
 • Map 2 - 00:34:08 - 2nd Baron Spawned
 • Map 2 - 00:34:19 - 19th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:34:34 - 2nd Baron - JD Gaming
 • Map 2 - 00:34:45 - 20th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:34:45 - 21st Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:34:46 - 22nd Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:34:51 - 23rd Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:35:29 - 6th Dragon (Elder) - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:35:31 - 7th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 2 - 00:40:09 - 24th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:10 - Race to 15 Kills - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:10 - 25th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:11 - 26th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:40:12 - 27th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:13 - 28th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:16 - 29th Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - 00:40:18 - 30th Kill - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:28 - 11th Tower - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:32 - 3rd Baron Spawned
 • Map 2 - 00:40:34 - 1st Inhibitor - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:37 - 12th Tower - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:44 - 13th Tower - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:47 - 14th Tower - JD Gaming
 • Map 2 - 00:40:59 - 32nd Kill - LGD Gaming
 • Map 2 - Winner - JD Gaming

Extra

 • Best of Sets: 3