Pts

1 2 3 4
Olena Telezhinskaya 14 11 10 11
Karina Zavinovska 12 3 12 8