Pts

1 2 3 4 5
Dmitri Razinkov 11 7 9 5 0
Konstantin Olshakov 6 11 11 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Konstantin Olshakov
 • Game 1 Race to 5 - Konstantin Olshakov
 • Game 1 Race to 7 - Dmitri Razinkov
 • Game 1 Race to 9 - Dmitri Razinkov
 • Game 1 - Dmitri Razinkov won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Konstantin Olshakov
 • Game 2 Race to 5 - Konstantin Olshakov
 • Game 2 Race to 7 - Konstantin Olshakov
 • Game 2 Race to 9 - Konstantin Olshakov
 • Game 2 - Konstantin Olshakov won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Konstantin Olshakov
 • Game 3 Race to 5 - Konstantin Olshakov
 • Game 3 Race to 7 - Konstantin Olshakov
 • Game 3 Race to 9 - Konstantin Olshakov
 • Game 3 - Konstantin Olshakov won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Konstantin Olshakov
 • Game 4 Race to 5 - Konstantin Olshakov
 • Game 4 Race to 7 - Konstantin Olshakov
 • Game 4 Race to 9 - Konstantin Olshakov
 • Game 4 - Konstantin Olshakov won 5-11