Pts

1 2 3
Anton Starski 9 6 3
Vladimir Dyakov 11 11 11