Pts

1 2 3 4 5
Aleksandr Vorozheykin 4 11 10 11 12
Oleg Belugin 11 4 12 8 10