Pts

1 2 3
Dmitriy Likhachyov 9 3 4
Vladimir Kuzmenko 11 11 11