Pts

1 2 3 4 5
Oleg Pavlyuk 2 11 10 11 11
Anton Riabukhin 11 3 12 9 8