Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Tunitsyn 11 13 11 11 0
Aleksandr Klavdenkov 4 15 4 7 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 1 Race to 5 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 1 Race to 7 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 1 Race to 9 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 1 - Dmitriy Tunitsyn won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 2 Race to 5 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 2 Race to 9 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 2 - Aleksandr Klavdenkov won 13-15
 • Game 3 Race to 3 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 3 Race to 5 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 3 Race to 7 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 3 Race to 9 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 3 - Dmitriy Tunitsyn won 11-4
 • Game 4 Race to 3 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 4 Race to 5 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 4 Race to 7 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 4 Race to 9 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 4 - Dmitriy Tunitsyn won 11-7