Pts

1 2 3 4 5
Yan Zaharov 0 0 0 0 0
Pavlo Pyasta 0 0 0 0 0