Ruslan Onishchenko 3-2 Pavlo Volkov 2021-07-22 19:25

Stadium: Seoul

Pts

1 2 3 4 5
Ruslan Onishchenko 2 13 6 13 13
Pavlo Volkov 11 11 11 11 11