Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Vahta 9 11 11 8 11
Vadym Nechyporuk 11 8 8 11 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 - Vadym Nechyporuk won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 - Dmytro Vakhta won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 - Dmytro Vakhta won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 - Vadym Nechyporuk won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 5 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 5 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 5 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 5 - Dmytro Vakhta won 11-8