Pts

1 2 3 4 5
David Simonchuk 11 4 7 0 0
Nazarii Hrytsyienko 13 11 11 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Davyd Symonchuk
 • Game 1 Race to 5 - Davyd Symonchuk
 • Game 1 Race to 7 - Davyd Symonchuk
 • Game 1 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 - Nazarii Hrytsyienko won 11-13
 • Game 2 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 - Nazarii Hrytsyienko won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 7 - Davyd Symonchuk
 • Game 3 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 - Nazarii Hrytsyienko won 7-11