Pts

1 2 3 4 5
David Simonchuk 3 3 12 0 0
Dmitriy Vahta 11 11 14 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 - Dmytro Vakhta won 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 - Dmytro Vakhta won 3-11
 • Game 3 Race to 3 - Davyd Symonchuk
 • Game 3 Race to 5 - Davyd Symonchuk
 • Game 3 Race to 7 - Davyd Symonchuk
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 - Dmytro Vakhta won 12-14