Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Derevinskiy 11 11 11 11 0
Vitaliy Solovey 13 8 6 8 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 1 - Vitalii Solovei won 11-13
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 2 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 2 - Dmytro Derevinskyi won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 3 Race to 5 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 3 - Dmytro Derevinskyi won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 4 Race to 5 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 4 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 4 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 4 - Dmytro Derevinskyi won 11-8