Pts

1 2 3 4
Ruslan Onishchenko 4 3 11 6
Serhii Pitsyk 11 11 9 11