Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Semenets 11 4 8 11 11
Aleksander Dzyabura 2 11 11 5 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Semenets
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Semenets
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Semenets
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Semenets
 • Game 1 - Oleksandr Semenets won 11-2
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 - Oleksandr Dziabura won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Dziabura
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Dziabura
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Dziabura
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Dziabura
 • Game 3 - Oleksandr Dziabura won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleksandr Semenets
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Semenets
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Semenets
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Semenets
 • Game 4 - Oleksandr Semenets won 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Oleksandr Semenets
 • Game 5 Race to 5 - Oleksandr Semenets
 • Game 5 Race to 7 - Oleksandr Semenets
 • Game 5 Race to 9 - Oleksandr Semenets
 • Game 5 - Oleksandr Semenets won 11-5