Pts

1 2 3 4 5
Aleksander Dzyabura 3 11 11 0 0
Ivan Kozyr 11 13 13 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Ivan Kozyr
 • Game 1 Race to 5 - Ivan Kozyr
 • Game 1 Race to 7 - Ivan Kozyr
 • Game 1 Race to 9 - Ivan Kozyr
 • Game 1 - Ivan Kozyr won 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Ivan Kozyr
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Dziabura
 • Game 2 - Ivan Kozyr won 11-13
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Dziabura
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Dziabura
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Dziabura
 • Game 3 Race to 9 - Ivan Kozyr
 • Game 3 - Ivan Kozyr won 11-13