Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Yurkov 11 8 4 11 7
Aleksey Goloveshkin 6 11 11 9 11