Pts

1 2 3 4 5
Aleksander Dzyabura 8 8 8 0 0
Ruslan Hripun 11 11 11 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Ruslan Hripun
 • Game 1 Race to 5 - Ruslan Hripun
 • Game 1 Race to 7 - Ruslan Hripun
 • Game 1 Race to 9 - Ruslan Hripun
 • Game 1 - Ruslan Hripun won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Ruslan Hripun
 • Game 2 Race to 5 - Ruslan Hripun
 • Game 2 Race to 7 - Ruslan Hripun
 • Game 2 Race to 9 - Ruslan Hripun
 • Game 2 - Ruslan Hripun won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Ruslan Hripun
 • Game 3 Race to 5 - Ruslan Hripun
 • Game 3 Race to 7 - Ruslan Hripun
 • Game 3 Race to 9 - Ruslan Hripun
 • Game 3 - Ruslan Hripun won 8-11