Pts

1 2 3
Vadim Gorchakov 8 5 3
Valentyn Polusmiak 11 11 11