Pts

1 2 3 4 5
Konstantin Bystrushkin 3 2 12 9 0
Denis Molodtsov 11 11 10 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Denis Molodtsov
 • Game 1 Race to 5 - Denis Molodtsov
 • Game 1 Race to 7 - Denis Molodtsov
 • Game 1 Race to 9 - Denis Molodtsov
 • Game 1 - Denis Molodtsov won 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Denis Molodtsov
 • Game 2 Race to 5 - Denis Molodtsov
 • Game 2 Race to 7 - Denis Molodtsov
 • Game 2 Race to 9 - Denis Molodtsov
 • Game 2 - Denis Molodtsov won 2-11
 • Game 3 Race to 3 - Denis Molodtsov
 • Game 3 Race to 5 - Konstantin Bystrushkin
 • Game 3 Race to 7 - Konstantin Bystrushkin
 • Game 3 Race to 9 - Denis Molodtsov
 • Game 3 - Konstantin Bystrushkin won 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Konstantin Bystrushkin
 • Game 4 Race to 5 - Denis Molodtsov
 • Game 4 Race to 7 - Denis Molodtsov
 • Game 4 Race to 9 - Denis Molodtsov
 • Game 4 - Denis Molodtsov won 9-11