Pts

1 2 3 4
Anatoliy Reva 7 11 11 11
Anton Starski 11 8 6 5