Pts

1 2 3 4
Sergey Kalenik 11 11 11 11
Igor Kozhenkov 7 13 3 1