Aster.Aries   Demon Slayers
19 19
Kills
11 11
64391 64391
Net Worth
49242 49242
46 Assists 24

Player statistics

Name (Aster.Aries) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Cewei Yuan 21 4/0/12 270 11 18350
Jiakai Wang 21 7/2/5 263 9 16994
Yihu Xiao 20 5/2/8 205 3 15535
Yu Yajun 15 3/2/10 21 4 6079
Liu Xiangkun 16 0/6/11 56 4 7433
Name (Demon Slayers) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
darly 18 1/3/5 332 9 15006
Yuepeng Yang 14 7/4/4 30 5 6548
Menglong Fan 14 1/5/6 185 10 10642
Yaoyang Zhan 11 1/3/4 15 1 3406
Shuaifang Pan 20 1/4/5 411 6 13640
Aster.Aries   Demon Slayers
22 22
Kills
9 9
50907 50907
Net Worth
39529 39529
47 Assists 23

Player statistics

Name (Aster.Aries) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Cewei Yuan 16 4/2/11 120 8 10974
Jiakai Wang 20 7/0/4 243 6 15951
Yihu Xiao 19 6/1/8 246 9 11421
Yu Yajun 12 2/0/14 51 1 5555
Liu Xiangkun 15 3/6/10 37 2 7006
Name (Demon Slayers) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
darly 16 1/5/3 228 4 12593
Yuepeng Yang 13 3/5/6 59 0 5570
Menglong Fan 16 2/4/3 179 6 8388
Yaoyang Zhan 12 1/3/7 20 0 4171
Shuaifang Pan 16 2/6/4 171 18 8807

Extra

  • Best of Sets: 3