Pts

1 2 3
Valentin Gedz 9 11 6
Anatoliy Reva 11 13 11