Map 1

  Gold Kills Towers Roshans Barracks
EHOME -8.9k 14 3 1 0
Invictus Gaming +8.9k 35 7 1 2

Map 2

  Gold Kills Towers Roshans Barracks
EHOME +9.9k 27 6 1 2
Invictus Gaming -9.9k 15 1 0 0

Map 3

  Gold Kills Towers Roshans Barracks
EHOME +6.2k 27 3 1 0
Invictus Gaming -6.2k 5 5 0 2
EHOME EHOME   Invictus Gaming Invictus Gaming
14 14
Kills
35 35
57864 57864
Net Worth
65675 65675
31 Assists 63

Player statistics

Name (EHOME) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Guo Hongcheng 21 4/4/4 228 5 14747
Pan Yi 16 2/11/5 39 0 6484
Shenyi Yang 19 1/6/10 179 2 10837
Yap Jian Wei 15 1/9/9 43 1 5335
Liu Jiajun 24 6/5/3 341 6 20461
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Chan Chon Kien 17 3/4/13 77 11 6671
Zhou Yi 24 9/1/12 332 7 21739
Thiay Jun Wen 23 6/4/14 251 6 5203
Jin Zhiyi 24 12/1/7 300 14 22433
Hu Liangzhi 19 5/4/17 31 2 9629
EHOME EHOME   Invictus Gaming Invictus Gaming
27 27
Kills
15 15
56192 56192
Net Worth
40879 40879
66 Assists 29

Player statistics

Name (EHOME) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Guo Hongcheng 20 8/2/16 180 13 14049
Pan Yi 16 5/4/18 33 1 7830
Shenyi Yang 19 4/5/15 169 30 13016
Yap Jian Wei 14 2/4/12 23 2 3944
Liu Jiajun 21 8/0/5 233 15 17353
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Chan Chon Kien 13 0/5/9 58 14 3913
Zhou Yi 18 8/4/5 205 4 12337
Thiay Jun Wen 17 3/8/2 160 1 9424
Jin Zhiyi 17 2/6/7 168 6 9989
Hu Liangzhi 14 2/4/6 67 4 5216
EHOME EHOME   Invictus Gaming Invictus Gaming
22 22
Kills
5 5
44276 44276
Net Worth
38771 38771
50 Assists 5

Player statistics

Name (EHOME) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Guo Hongcheng 17 9/0/7 223 11 13655
Pan Yi 15 5/3/6 67 2 6738
Shenyi Yang 15 2/1/11 114 9 7670
Yap Jian Wei 12 2/1/15 21 4 2416
Liu Jiajun 16 4/0/11 206 8 13797
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Chan Chon Kien 10 2/3/1 32 4 4039
Zhou Yi 16 0/3/1 215 8 10259
Thiay Jun Wen 13 1/6/1 115 9 7446
Jin Zhiyi 16 1/3/2 232 10 12368
Hu Liangzhi 10 1/7/0 39 8 4659

Events

 • Map 1 Winner - Invictus Gaming
 • Map 2 Winner - EHOME
 • Map 3 - 22:11 - 1st Kill - Invictus Gaming
 • Map 3 - 22:19 - 1st Kill - EHOME
 • Map 3 - 22:21 - 1st Kill - EHOME
 • Map 3 - 22:23 - 1st Kill - Invictus Gaming
 • Map 3 - 22:28 - 1st Kill - EHOME
 • Map 3 - 03:32 - 1st Kill - EHOME
 • Map 3 - 05:18 - 2nd Kill - EHOME
 • Map 3 - 05:35 - 3rd Kill - Invictus Gaming
 • Map 3 - 05:41 - 4th Kill - EHOME
 • Map 3 - 05:52 - 5th Kill - EHOME
 • Map 3 - 06:07 - 6th Kill - Invictus Gaming
 • Map 3 - 06:32 - Race to 5 Kills - EHOME
 • Map 3 - 06:32 - 7th Kill - EHOME
 • Map 3 - 08:23 - 8th Kill - Invictus Gaming
 • Map 3 - 08:24 - 9th Kill - EHOME
 • Map 3 - 08:58 - 10th Kill - EHOME
 • Map 3 - 08:58 - 11th Kill - EHOME
 • Map 3 - 09:33 - 12th Kill - EHOME
 • Map 3 - 09:37 - 13th Kill - Invictus Gaming
 • Map 3 - 11:24 - 1st Tower - EHOME
 • Map 3 - 11:33 - 2nd Tower - Invictus Gaming
 • Map 3 - 12:24 - Race to 10 Kills - EHOME
 • Map 3 - 12:24 - 14th Kill - EHOME
 • Map 3 - 13:32 - 15th Kill - EHOME
 • Map 3 - 14:31 - 3rd Tower - EHOME
 • Map 3 - 14:34 - 4th Tower - Invictus Gaming
 • Map 3 - 14:43 - 5th Tower - Invictus Gaming
 • Map 3 - 14:51 - 6th Tower - EHOME
 • Map 3 - 15:10 - 16th Kill - EHOME
 • Map 3 - 16:06 - 17th Kill - Invictus Gaming
 • Map 3 - 16:07 - 18th Kill - EHOME
 • Map 3 - 17:40 - 19th Kill - EHOME
 • Map 3 - 18:18 - 1st Roshan - EHOME
 • Map 3 - 20:11 - 7th Tower - Invictus Gaming
 • Map 3 - 21:14 - Race to 15 Kills - EHOME
 • Map 3 - 21:14 - 20th Kill - EHOME
 • Map 3 - 21:57 - 21st Kill - EHOME
 • Map 3 - 22:08 - 22nd Kill - EHOME
 • Map 3 - 22:22 - 23rd Kill - EHOME
 • Map 3 - 22:41 - 8th Tower - Invictus Gaming
 • Map 3 - 22:45 - 1st Barracks - Invictus Gaming
 • Map 3 - 22:49 - 2nd Barracks - Invictus Gaming
 • Map 3 - 23:39 - 24th Kill - EHOME
 • Map 3 - 23:40 - Race to 20 Kills - EHOME
 • Map 3 - 23:40 - 25th Kill - EHOME
 • Map 3 - 23:46 - 26th Kill - EHOME
 • Map 3 - 23:55 - 27th Kill - EHOME
 • Map 3 - 23:58 - 28th Kill - EHOME
 • Map 3 - 24:06 - 29th Kill - EHOME
 • Map 3 - 24:08 - Race to 25 Kills - EHOME
 • Map 3 - 24:08 - 30th Kill - EHOME
 • Map 3 - 24:18 - 31st Kill - EHOME
 • Map 3 - 24:20 - 32nd Kill - EHOME
 • Map 3 Winner - EHOME

Extra

 • Best of Sets: 3