PSG.LGD 2-0 Team Aster 2021-05-05 09:00

Map 1

  Gold Kills Towers Roshans Barracks
PSG.LGD +22.5k 23 4 2 0
Team Aster -22.5k 11 2 0 0

Map 2

  Gold Kills Towers Roshans Barracks
PSG.LGD 0k 31 9 1 6
Team Aster 0k 6 1 2 0
PSG.LGD PSG.LGD   Team Aster
23 23
Kills
11 11
63586 63586
Net Worth
46926 46926
54 Assists 19

Player statistics

Name (PSG.LGD) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Jin Xiang Cheng 21 4/3/4 343 13 16023
Zhi Xing Zhao 16 2/3/12 278 3 8068
Wang Chunyu 24 13/0/6 250 7 19314
Zhang Yiping 12 0/6/16 58 0 4369
Zhang Ruida 21 4/0/16 256 12 15812
Name (Team Aster) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Yuhao Liu 17 5/3/3 159 8 10783
Zhang Zhicheng 11 0/10/3 39 1 4642
Du Peng 20 2/3/6 269 9 13658
Zhibiao Ye 13 0/4/3 70 4 6619
Jing Lin 17 4/3/4 205 6 11224
PSG.LGD PSG.LGD   Team Aster
30 30
Kills
6 6
80975 80975
Net Worth
51114 51114
49 Assists 20

Player statistics

Name (PSG.LGD) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Jin Xiang Cheng 23 2/2/6 380 3 20987
Zhi Xing Zhao 21 9/0/18 127 7 12207
Wang Chunyu 25 10/0/3 384 18 24617
Zhang Yiping 16 2/3/11 84 2 7445
Zhang Ruida 23 7/1/11 196 8 15719
Name (Team Aster) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Yuhao Liu 21 2/6/3 278 13 15459
Zhang Zhicheng 13 1/9/4 19 9 4475
Du Peng 19 2/5/4 296 25 15166
Zhibiao Ye 15 1/4/4 90 7 7020
Jing Lin 16 0/7/5 156 6 8994

Events

 • Map 1 - 03:49 - 1st Kill - Team Aster
 • Map 1 - 05:16 - 2nd Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 08:30 - 1st Tower - Team Aster
 • Map 1 - 09:56 - 1st Roshan - PSG.LGD
 • Map 1 - 10:17 - 3rd Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 10:25 - 2nd Tower - PSG.LGD
 • Map 1 - 11:25 - 4th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 15:41 - 5th Kill - Team Aster
 • Map 1 - 15:42 - 6th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 16:03 - 7th Kill - Team Aster
 • Map 1 - 18:39 - Race to 5 Kills - PSG.LGD
 • Map 1 - 18:39 - 8th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 18:49 - 9th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 18:49 - 10th Kill - Team Aster
 • Map 1 - 18:56 - 3rd Tower - PSG.LGD
 • Map 1 - 21:33 - 11th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 21:34 - 12th Kill - Team Aster
 • Map 1 - 21:44 - 13th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 21:55 - 14th Kill - Team Aster
 • Map 1 - 22:33 - 4th Tower - Team Aster
 • Map 1 - 22:38 - 15th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 23:23 - Race to 10 Kills - PSG.LGD
 • Map 1 - 23:23 - 16th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 23:29 - 17th Kill - Team Aster
 • Map 1 - 23:29 - 18th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 23:39 - 19th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 23:46 - 20th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 23:50 - 2nd Roshan - PSG.LGD
 • Map 1 - 24:39 - 21st Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 25:04 - 5th Tower - PSG.LGD
 • Map 1 - 25:10 - Race to 15 Kills - PSG.LGD
 • Map 1 - 25:10 - 22nd Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 25:37 - 23rd Kill - Team Aster
 • Map 1 - 25:40 - 24th Kill - Team Aster
 • Map 1 - 25:51 - 25th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 26:06 - 26th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 27:21 - 27th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 27:26 - 28th Kill - Team Aster
 • Map 1 - 27:33 - 29th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 27:34 - 6th Tower - PSG.LGD
 • Map 1 - 27:36 - Race to 20 Kills - PSG.LGD
 • Map 1 - 27:36 - 30th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 29:11 - 31st Kill - Team Aster
 • Map 1 - 29:13 - 32nd Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 29:19 - 33rd Kill - PSG.LGD
 • Map 1 - 29:21 - 34th Kill - PSG.LGD
 • Map 1 Winner - PSG.LGD
 • Map 2 - 02:30 - 1st Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 03:32 - 2nd Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 04:27 - 3rd Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 05:17 - 4th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 05:38 - Race to 5 Kills - PSG.LGD
 • Map 2 - 05:38 - 5th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 06:12 - 6th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 07:11 - 7th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 07:25 - 8th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 07:32 - 9th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 09:09 - Race to 10 Kills - PSG.LGD
 • Map 2 - 09:09 - 10th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 09:31 - 11th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 09:34 - 12th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 09:40 - 13th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 10:08 - 1st Tower - PSG.LGD
 • Map 2 - 10:42 - 2nd Tower - PSG.LGD
 • Map 2 - 10:58 - 14th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 11:53 - 15th Kill - Team Aster
 • Map 2 - 12:48 - 1st Roshan - PSG.LGD
 • Map 2 - 13:39 - 3rd Tower - PSG.LGD
 • Map 2 - 13:46 - Race to 15 Kills - PSG.LGD
 • Map 2 - 13:46 - 16th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 14:47 - 17th Kill - Team Aster
 • Map 2 - 16:42 - 18th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 16:52 - 19th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 16:54 - 20th Kill - Team Aster
 • Map 2 - 20:31 - 21st Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 21:07 - 22nd Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 21:22 - 23rd Kill - Team Aster
 • Map 2 - 21:25 - 24th Kill - Team Aster
 • Map 2 - 22:02 - 4th Tower - Team Aster
 • Map 2 - 24:01 - 2nd Roshan - Team Aster
 • Map 2 Aegis Steal - PSG.LGD
 • Map 2 - 25:05 - Race to 20 Kills - PSG.LGD
 • Map 2 - 25:05 - 25th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 25:55 - 5th Tower - PSG.LGD
 • Map 2 - 26:00 - 1st Outpost - PSG.LGD
 • Map 2 - 27:08 - 26th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 27:47 - 27th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 28:34 - 6th Tower - PSG.LGD
 • Map 2 - 31:01 - 2nd Outpost - Team Aster
 • Map 2 - 31:12 - 28th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 31:49 - 3rd Outpost - PSG.LGD
 • Map 2 - 31:56 - 29th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:00 - Race to 25 Kills - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:00 - 30th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:04 - 31st Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:10 - 7th Tower - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:21 - 8th Tower - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:25 - 1st Barracks - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:27 - 2nd Barracks - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:35 - 9th Tower - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:40 - 3rd Barracks - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:43 - 4th Barracks - PSG.LGD
 • Map 2 - 32:53 - 10th Tower - PSG.LGD
 • Map 2 - 33:06 - 32nd Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 33:19 - 33rd Kill - Team Aster
 • Map 2 - 34:03 - 3rd Roshan - Team Aster
 • Map 2 - 34:33 - 34th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 35:20 - 35th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 35:21 - Race to 30 Kills - PSG.LGD
 • Map 2 - 35:21 - 36th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 35:25 - 37th Kill - PSG.LGD
 • Map 2 - 35:44 - 5th Barracks - PSG.LGD
 • Map 2 - 36:03 - 6th Barracks - PSG.LGD
 • Map 2 Winner - PSG.LGD

Extra

 • Best of Sets: 3