Vici Gaming Vici Gaming   Invictus Gaming Invictus Gaming
27 27
Kills
9 9
67945 67945
Net Worth
51906 51906
65 Assists 21

Player statistics

Name (Vici Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Shaohan Yang 24 8/0/14 338 17 21179
Ding Cong 17 3/2/21 33 2 6998
Xiong Jiahan 17 3/2/11 87 4 8016
Zeng Jiaoyang 21 7/1/9 267 29 17958
Yangwei Ren 19 6/4/10 186 17 13794
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Zhou Yi 20 7/4/2 265 6 14707
Chan Chon Kien 13 0/7/5 38 5 5714
Thiay Jun Wen 16 1/7/4 132 10 8178
Jin Zhiyi 19 0/1/5 274 6 15812
Hu Liangzhi 13 1/8/5 59 2 7495
Vici Gaming Vici Gaming   Invictus Gaming Invictus Gaming
18 18
Kills
32 32
42225 42225
Net Worth
66857 66857
35 Assists 81

Player statistics

Name (Vici Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Shaohan Yang 18 6/3/1 221 1 12495
Ding Cong 14 3/4/7 72 3 5531
Xiong Jiahan 16 4/10/10 78 15 5664
Zeng Jiaoyang 18 1/8/8 176 7 8331
Yangwei Ren 16 4/7/9 180 4 10204
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Zhou Yi 22 11/3/14 230 5 16829
Chan Chon Kien 18 2/6/21 58 2 6758
Thiay Jun Wen 21 5/4/17 188 15 14275
Jin Zhiyi 23 9/3/11 317 19 20972
Hu Liangzhi 19 5/3/18 48 3 8023
Vici Gaming Vici Gaming   Invictus Gaming Invictus Gaming
30 30
Kills
35 35
77639 77639
Net Worth
93789 93789
74 Assists 105

Player statistics

Name (Vici Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Shaohan Yang 27 10/4/9 345 8 19540
Ding Cong 19 2/8/19 74 6 6984
Xiong Jiahan 24 4/6/20 97 21 9662
Zeng Jiaoyang 26 8/6/13 428 14 22339
Yangwei Ren 24 6/11/13 266 9 19114
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Zhou Yi 28 7/6/19 433 10 25832
Chan Chon Kien 24 4/5/26 36 4 10739
Thiay Jun Wen 24 5/8/25 212 9 15390
Jin Zhiyi 27 18/6/14 362 21 29936
Hu Liangzhi 24 1/6/21 111 2 11892

Extra

  • Best of Sets: 3