Pts

1 2 3 4
Dmitry Tikhnenko 6 9 11 4
Oleg Pronin 11 11 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Pronin
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Pronin
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Pronin
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Pronin
 • Game 1 - Oleg Pronin won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 2 Race to 5 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 2 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Pronin
 • Game 2 - Oleg Pronin won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Pronin
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Pronin
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 3 - Dmitry Tikhnenko won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Pronin
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Pronin
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Pronin
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Pronin
 • Game 4 - Oleg Pronin won 4-11