Pts

1 2 3
Aleksandr Averyanov 8 4 10
Sergey Kalenik 11 11 12