Pts

1 2 3 4
Viktor Yefimov 11 12 13 11
Yaroslav Zhmudenko 8 10 15 8