Pts

1 2 3 4
Anton Starski 11 6 9 3
Anatoliy Reva 9 11 11 11