Pts

1 2 3 4
Vladyslav Volokhov 11 7 6 6
Prokhor Pugach 8 11 11 11