Pts

1 2 3
Viktor Vakhrushev 7 10 4
Pavel Plyushch 11 12 11